Covid 19 and Isolation

Covid19


Ikaw ba ay nag-aalala sa iyong pamilya sa Pinas dahil sa Covid19 virus na kumakalat?

Alam natin kung gaano kahalaga sa bawat Pilipino ang pamilya. Ngayong na dumadaan tayo sa isang krisis alam natin kung gaano kahalaga ang malaman ang sitwasyon ng ating mga mahal sa buhay.

Lungkot at takot an gating nararamdaman sa mga panahon ngayon, at para mahibsan eto simpleng makausap at marinig ang kanilang boses at malaman na sila’y nasa mabuting kalagayan ay malaking tulong na eto para mapalitan ng saya ang kaba na iyong nararamdaman.

Ngayon na ikaw ay nasa malayong lugar, walang internet at kundi telepono lamang ang hawak. Hindi ka makalabas ng bahay para bumili ng phone card. Magtitiis ka na lang ba at patuloy na mag aalala sa mga mahal mo sa buhay sa Pinas? Patuloy kang malulungkot at mangangamba kung sila at nasa mabuting kalagayan o hindi?

Huwag kang mag alala kaibigan, nandito si TipidCalls para ikaw ay matulungan na marinig ang boses ng iyong pamilya, kaibigan, asawa at mga anak upang mapanatag ang iyong kalooban na malaman na nasa maayos silang kalagayan.

Hindi muna kailangan lumabas ng bahay at maghanap pa ng internet para makatawag sa inyong Pamilya. Si TipidCalls handang tumulong sainyo para magbigay ngiti at kapanatagan sa inyong puso.

Kaya dito ka na, TipidCalls na!!!!


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published